Pyhä Yrjänä -lehti sähköisesti

Painettu lehti postitetaan kaikille jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa.

Aineistopäivä noin kuukautta ennen ilmestymistä. Aineisto toimitetaan osoitteella partiokillat@partiokillat.fi

Kiltalehden historiaa

Kiltaviestiä – Pyhä Yrjänä – St. Göran -lehden edeltäjää – ruvettiin julkaisemaan vuoden 1952 lopulla. Monta vuotta se oli kiertokirje, vasta vuoden 1956 lopulla se muuttui painetuksi lehdeksi. Myös partiolehdissä julkaistiin tietoja killan toiminnasta. Kiltaviesti oli alkuun suomalaisen sektorin lehti. Ruotsalainen jaosto julkaisi vuodesta 1954 lähtien omaa jäsenlehteään, Gillebladet, kauan 4-sivuisena, vasta vuonna 1959 ensimmäistä kertaa 8-sivuisena. Sekin oli ensin runsaan vuoden monistettu lehtinen, ennen kuin sitä ryhdyttiin painattamaan.
Vuoden 1960 alusta kiltalehti oli kaksikielinen, Kiltaviesti – Gillebladet.
Kiltalehden nimi jouduttiin vuoden 1962 alussa muuttamaan nykyiseen muotoon Pyhä Yrjänä – St. Göran, koska Handelsgillet, jolla oli vanhempi, samanniminen lehti, oli tätä pyytänyt ja oli valmis maksamaan killalle muutoksesta aiheutuvat kustannukset (lähde: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland r.y. 1951 – 1990).

 

 

 

 

Copyright © 2021 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat