Kohti tulevaa

70 vuotta on pitkä aika niin elämässä kuin järjestönkin olemassaolossa. Tällaiseen taipaleeseen mahtuu runsaasti ilon hetkiä, mutta myös aallon pohjia, hetkiä, jolloin tuntuu, ettei mikään onnistu. Kaikesta huolimatta saamme olla iloisia jokaisesta päivästä.

SPYP:n 70. toimintavuosi huipentui elokuisena sunnuntaipäivänä Tampereella pidettyyn juhlaan. Iloinen puheensorina, vanhojen tuttujen tapaamiset sekä sopivan rento juhla olivat juuri sitä, miltä juhlien pitääkin näyttää. Kiitos, kun olit mukana!

Juhlien jälkeen on aika palata arkeen. 

Meitä kiltapartiolaisia on reilut 400. Jos mietimme, kuinka monta pikkusormensa partiolle antanutta, aktiivisesta partiotoiminnasta jo luopunutta Suomessa on, puhumme tuhansista. Miten tavoitamme nämä ikipartiolaiset? Mitä meillä on heille tarjota?  Mikä on se vetovoimatekijä, joka houkuttaa mukaan? Miten jokainen kokee olevansa tervetullut yhteiseen joukkoon?

Näitä kysymyksiä on hallitus pohtinut paljon. Joitakin ideoita on jo ilmassa (kiltamestarikoulutus, virtuaalikilta heille, jotka esim. etäisyyksien vuoksi eivät pysty osallistumaan säännölliseen toimintaan, ideapankki killoille jne.) ja pohdinta jatkuu. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa tulee jo olemaan selkeitä askelmerkkejä. 

Nostetaan partiokiltatoiminta uuteen kukoistukseen 70 toimintavuoden kunniaksi!

70 år är en lång tid såväl i livet som i en organisations existens. En sådan färd innehåller en mängd glädjestunder, men också bottenlägen då det känns som om ingenting lyckas. Trots allt får vi vara glada för varje dag. 

En augustisöndag nådde SGSF:s 70 verksamhetsår sin höjdpunkt genom en fest som hölls i Tammerfors. Ett glatt sorl, möten med gamla bekanta samt en lämpligt avslappnad fest är just hur en bra fest skall se ut. Tack för att du var med!

Efter festen är det dags att återgå till vardagen.

Vi gillescouter är drygt 400 till antalet. Om vi tänker på hur många det finns i Finland som gett sitt lillfinger till scoutingen och som redan gett upp sin aktiva scoutverksamhet, talar vi om tusentals. Hur når vi dessa eviga scouter? Vad kan vi erbjuda dem? Vad är den dragningskraft som lockar med? Hur känner sig var och en välkommen i den gemensamma gruppen?

Styrelsen har funderat mycket på dessa frågor. Några idéer finns redan i luften (utbildning för gillemästare, virtuellt gille för dem, som t.ex. på grund av avstånd inte kan delta i regelbunden verksamhet, idébank för gillena osv.) och vi fortsätter fundera. Verksamhetsplanen för år 2022 kommer redan att innehålla klara vägmärken.

Låt oss lyfta gilleverksamheten till en ny blomstring de 70 åren av verksamhet till ära.

Leena Banda Raukko
Valtakunnan varakiltamestari, vice-landsgillemästare

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *