Ansiomerkkisäännöt

SPYP:n ansiomerkit otettiin käyttöön syksyllä 2021 ja ensimmäiset ansiomerkit luovutettiin SPYP:n 70-vuotisjuhlassa 20.8.2021.

Ensimmäisten merkkien osalta sovelletaan ansiomerkkisääntöjä, jotta vuosien aikana ansioituneet kiltapartiolaiset saavat kiitoksensa tekemästään työstä kiltatoiminnan hyväksi.

Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki on ansiomerkkinauhassa oleva merkki.
Hopeista ansiomerkkiä kannetaan  vasemmalla puolella paidassa rinnan yläpuolella/ vasemman taskun yläpuolella ja se on arvojärjestyksessä rinnakkainen merkki lippukunnan ansiomerkkien kanssa.

Hopeinen ansiomerkki myönnetään:
Hopeinen ansiomerkki myönnetään paikalliskillan tai kahden kiltapartiolaisen esityksestä aktiiviselle kiltapartiolaiselle.

  • Aktiivisesta kiltatoimintaan osallistumisesta kolmen vuoden ajan joko paikalliskillassa tai SPYP:ssä
  • Henkilölle, jonka toiminta on myönteistä partioliikettä kohtaan
  • Henkilölle, jonka toimintaa leimaa yhteistyöhalukkuus kiltatoiminnassa

Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki on ansiomerkkinauhassa oleva merkki
Kultaista ansiomerkkiä kannetaan vasemmalla puolella paidassa rinnan yläpuolella/ vasemman taskun yläpuolella ja se on arvojärjestyksessä rinnakkainen merkki lippukunnan ansiomerkkien kanssa. Jos kiltapartiolaiselle on myönnetty aikaisemmmin hopeinen ansiomerkki, kannetaan vain kultaista ansiomerkkiä.

Kultainen ansiomerkki myönnetään:
Kultainen ansiomerkki myönnetään paikalliskillan tai kahden kiltapartiolaisen esityksestä pitkäkestoisesta ja ansiokkaasta kiltatoiminnasta. Kultainen ansiomerkkimerkki myönnetään menestyksellisestä ja pitkäaikaisesta kiltatoiminnasta.

  • Aktiivisesta kiltatoimintaan osallistumisesta vähintään kuuden vuoden ajan. Jos kiltapartiolaiselle on myönnetty hopeinen ansiomerkki, sen myöntämisestä tulee olla kulunut vähintään viisi vuotta
  • Henkilölle, jonka toimintaa leimaa kehittämishalukkuus
  • Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös jostain erityisesti teosta kiltapartiotoiminnan tai partioliikkeen hyväksi.

Hopeiset ja kultaiset ansiomerkit ovat numeroimattomia ja niiden mukana annetaan luovutuskirja. Ansiomerkin saaneista henkilöistä pidetään ansiomerkkirekisteriä. Ansiomerkkejä myönnetään vain Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillan jäsenille tai paikalliskiltojen jäsenille.

Pöytästandaari

Pöytästandaari on pöytälippu, jossa on sinisellä pohjalla SPYP:n  punainen merkki. Pöytästandaari luovutetaan varustettuna nimilaatalla, johon on kaiverrettu saajan nimi sekä myöntämis- tai luovutuspäivämäärä.

Pöytästandaari myönnetään:
Partiokillan tai kahden kiltapartiolaisen esityksestä partion tavoitteiden tai partiotoiminnan hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineelle yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, kuten partiopiiri, lippukunta tai muu järjestö tai yhteisö, kuten seurakunta.
Pöytästandaari luovutetaan valtakunnan kiltamestarille ja varakiltamestarille heidän lopettaessaan tehtävässä.

Nämä ansiomerkkisäännöt on hyväksytty SPYP:n hallituksen kokouksessa 5.8.2021.

Copyright © 2021 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat